Ekonomická rada

Ekonomická rada telnické farnosti pracuje ve složení:

  • Josef Hrazdíra
  • Pavel Král
  • František Kroutil

Upřimný a velký dík patří vám všem, kteří se v rámci svých možností svými příspěvky ve sbírkách nebo finačními dary podílíte na hospodaření farnosti.