Dušičkové rozhovory 3.11.2019

Na čtyři desítky posluchačů si v neděli 3. listopadu 2019 přišly poslechnout mužské akademické pěvecké sdružení Moravan Brno do telnického kostela.

Místní pan farář Oldřich přivítal přítomné a krátce pohovořil o významu dušičkových svátků. Bylo vidět, jak se všichni pokojně uvolnili a z nás všech opadlo jisté napětí. Chvílemi jsme poslouchali recitace podbarvené hrou na housle, zpěv pěveckého sdružení a také záznam recitace známého herce pana Radovana Lukavského. Všechno dohromady působilo harmonicky.

Zažili jsme nádhernou neděli, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak silného emočního zážitku. Velký dík patří pěveckému sdružení Moravan Brno a panu faráři za jeho krásná a povzbudivá slova.

Jan Dudák