Koncert duchovní hudby

Dne 22. září 2018 se uskutečnil v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici koncert duchovní hudby, který zorganizovala Magdalena Földvári. Vystoupila skvělá mezzosopranistka ND Brno a ND Praha Veronika Hajnová a přední česká varhanice Hana Bartošová.

Po úvodním hezkém proslovu doc. Aloise Fialy se po kostele rozlehl melodický zvuk varhan doprovázený zpěvem zmiňované operní pěvkyně, kterým se mezi posluchači navodila velmi příjemná atmosféra. Zazněla duchovní hudba z dávných či nedávných časů. Koncert se vydařil a všem se moc líbil. Přítomné publikum oběma umělkyním poděkovalo velkým potleskem.

Všem lidem, kteří svůj čas využili k poslechu tohoto koncertu děkujeme. Doufáme, že pro všechny lidi dobré vůle byl příjemným prožitkem a také poděkováním za to, jak ohleduplně ke svému okolí právě oni ve svých životech přistupují.

Poděkování patří telnické farnosti za poskytnutí nádherného prostoru místního kostela a panu faráři Vladimíru Langerovi za pomoc při přípravě koncertu. Děkujeme také obci Telnice za poskytnutou finanční podporu.

Jménem všech spokojených posluchačů

Kateřina Földvári