31. leden - Svatý Jan Bosko

Svatý Jan Bosko se narodil 16. srpna 1815 v osadě Becchi u Turína. Jeho životní cesta nebyla snadná. Ve dvou letech mu zemřel otec a studovat mohl díky dobročinnosti dobrých lidí až se značným zpožděním. Měl však vynikající nadání a Bůh si ho pro poslání mezi chlapci připravoval mimo jiné i prostřednictvím snů, které v jeho životě sehrály důležitou roli. Hluboká víra a důvěra v Boha byly neodmyslitelnou součástí jeho života a základním hnacím motorem pro jeho poslání. Na náboženství, rozumu a laskavosti také postavil svou pedagogickou metodu, kterou sám nazval preventivním systémem a která se vyznačovala stálou přítomností vychovatele mezi chlapci a rodinnou atmosférou.

Pocházel z velmi chudé rodiny a mezi těmi nejnuznějšími chlapci také vědomě a dobrovolně zůstal. Ti přicházeli do Turína za prací z širokého okolí ještě jako děti. Byli ubytováváni v dost mizerných podkrovních či sklepních podnájmech, zaměstnáváni v podmínkách, které usnadňovaly jejich vykořisťování bez možnosti jakéhokoli zastání. O zařízeních pro volný čas se v té době také ještě nedalo hovořit, a proto není divu, že mnozí chlapci bez rodinného zázemí končili za mřížemi vězení.

Kněz a učitel mládeže

Don Boskova činnost byla proto odpovědí na tento ožehavý problém doby. Došla svého uznání nejen na poli církve, která Jana Boska v r. 1934 prohlásila za svatého a v r. 1988 za Otce a Učitele mládeže, ale nakonec i na poli tehdejší vládnoucí třídy, která jinak nebyla církvi přátelsky nakloněna. Na rozrůstající se oratoř Don Bosco nestačil sám, a proto se obklopil stejně smýšlejícími kněžími a laiky a později ze svých chudých chlapců vytvořil Společnost svatého Františka Saleského (inspirován švýcarským laskavým světcem z přelomu 16. a 17. stol.), která je dnes nazývána Kongregací Salesiánů Dona Boska.

Spoluzakladatelka Marie Dominika

Společně s Marií Dominikou Mazzarellovou založil v roce 1872 Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice jakožto ženskou kongregaci s obdobným výchovným posláním pro dívky. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince díla shromáždil do Sdružení salesiánských spolupracovníků.

7 rad Dona Boska, jak udělat v životě něco pěkného

1. Kdo dobře zná mladé lidi a doprovází je, dobře ví, kolik dobra v nich je. Bohužel jen málokteří najdou v životě někoho, kdo je vede, kdo jim dokáže pomoci, kdo je podpoří v dobrém, vede k Dobrému. Mladým lidem říkám: "Začněte si již v útlém mládí dělat poklad z času, který vám Bůh dává. Naplňte ho dobrem!"

2. Byl jeden člověk, který nechtěl nic dělat, aby si neublížil na zdraví. "Mudrc" mu jednoho dne ukázal dva klíče: jeden krásný, lesklý a druhý černý, rezatý, a řekl: "Tento lesklý užívám každý den, ten druhý mám uschovaný. Tak je to i s našimi silami: rez je ničí, ale služba jim dává lesk a sílu." I vy se snažte, aby váš život byl naplněn něčím krásným pro Pána."

3. Buďte stateční a odvážní. Kdo je nerozhodný, bez energie, není schopen dělat velké věci. Síla roste ze sebeovládání.

4. Milujte své rodiče. Vždy je respektujte a buďte vděční za všechno, co pro vás udělali a dělají. Poslouchejte jejich rady a snažte se je uvádět do praxe. Napodobujte jejich víru a křesťanskou lásku. Pamatujte na jejich ponaučení. Jestliže chybují, je to přirozené, neodsuzujte je, odpouštějte jim a modlete se za ně. Kéž ve vás roste hluboká vděčnost za všechny jejich oběti, které za vás přinesli od vašeho narození. Buďte ke svým rodičům vlídní a poddajní.

5. Pokročilý věk vašich rodičů vám bude připomínat to všechno, co pro vás udělali, protrpěli, praktikovali křesťanské ctnosti a jaký vám dali příklad. Snažte se je napodobit ve všem dobrém, co vám ukázali.

6. Vaše dobrota, láska, city, služba druhému se vyzkouší především ve vaší rodině, ve vztahu k vašim rodičům, příbuzným a nejbližším.

7. Buďte velkorysí a silní. Nechtějte žít průměrný a nebo prázdný život. Tak budete stále šťastní: již dnes i ve věčném životě.

Salesiánští spolupracovníci Jan a Jarka Dvořáková


Informační materiál o činnosti "Spolupracovníků Dona Boska" si můžete stáhnout ZDE (velikost 12MB)