Diecézní setkání prvokomunikantů

Přihlašování online zde do 15.9.2017

Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno,
tel. 533 033 227, e-mail: <kc.brno@biskupstvi.cz>, mobil 604 308 922 (M. Špačková).

Podrobnější nformace pro farnosti:

  • Setkání je pouze pro prvokomunikanty, tj. pro děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním roce 2016-17. Není pro jejich sourozence a spolužáky.
  • Přihlášky přijímáme on-line (výše) za celou farnost. Přihlášku vyplňuje a odesílá dospělá osoba, která je za akci ve farnosti zodpovědná.
  • Pokud chcete, můžete pro přihlašování prvokomunikantů ve vaší farnosti využít tento formulář (PDF, Word).
  • Pokud děti nevypravuje farnost hromadně, mohou je přihlásit rodiče (rovněž pomocí on-line formuláře). Pokud děti v den konání nemají ve škole ředitelské volno, omluví je z vyučování rodiče.
  • Na Petrově a v jeho okolí bude pro děti několik stanovišť (míst), které budou moci v určeném čase navštívit v libovolném sledu. Dospělí, kteří s nimi přijedou, budou děti po celý den doprovázet; nebudeme mít pro ně jiné dobrovolníky-průvodce.
  • Pokud po odeslání přihlášky dojde ke změnám, kontaktujte nás (viz výše).
  • Pro děti zajistíme pití (šťávu, čaj), jídlo na celý den ať si však vezmou svoje.
  • Přihlášeným skupinám pošleme před setkáním zavčas aktuální informace.