Diecézní setkání mládeže

V sobotu před Květnou nedělí jsme vyrazili na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem na Petrov. I když někteří kvůli nemoci nemohli jet, nakonec nás vyjelo jedenáct. Motto celého setkání bylo: „Velké věci mi učinil ten, který je mocný!“.

Moc jsme si celý program užili a těšíme se zase za rok!