Bohoslužby pro děti, jejich rodiče a mládež v naší farnosti

V novém školním roce budou mít od začátku měsíce října bohoslužby pro děti, jejich rodiče a mládež následující podobu:

Každé úterý v 18.00 bude ve farním kostele bohoslužba pro děti od 1. do 5. třídy a jejich rodiče.
Katecheze pro děti bude mít Petr Gabrhel s kolektivem katechetek.


Každý pátek bude v 18.00 ve farním kostele bohoslužba pro mládež od 6. třídy.
Katecheze povede pan farář.

Po mši svaté bude v jednotlivých týdnech následovat program: 

  • první pátek v měsíci - bude zpívat schola mladých a po mši svaté následuje setkání s mladými na faře.
  • druhý pátek v měsíci -  po mši svaté možnost si zasportovat na orlovně.
  • třetí pátek v měsíci - po mši svaté modlitební společentsví s panem farářem v kostele nebo na faře.
  • čtvrtý pátek v měsíci - po mši svaté na faře zábavně-naučný program s panem farářem.
Vladimír Langer, farář.