Farní kalendář

Pořad bohoslužeb / ohlášky - verze pro tisk

Vybrané nedělní bohoslužby v okolí

Farní kostel sv.Jana Křtitele Telnice

                     Kaple Povýšení svatého Kříže
v Domově pro seniory Sokolnice p.o.