Betlémské světlo

V sobotu 10.12.2016 se v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz ve Vídni uskutečnila ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky.

Při mši svaté na 4. neděli adventní 18.12.2016 v Telnici přinesou naši skauti toto světlo v průvodu k oltáři a po skončení bohoslužby ho budou rozdávat všem zájemcům.