Akolyté

Hlavním úkolem akolytů ve farnosti je pomáhat s rozdáváním svatého přijímání při bohoslužbách a též nosit eucharistii nemocným. 

Akolyté

  • Metoděj Dudák
  • Petr Gabrhel
  • Pavel Král
  • Josef Král
  • Jiří Hrazdíra
  • Klement Dudák
  • Jan Dvořák
  • Jindřich Frič
  • Štěpán Dvořák
  • Petr Wajda

Služby akolytů