Akolyté

Hlavním úkolem akolytů ve farnosti je pomáhat s rozdáváním svatého přijímání při bohoslužbách a též nosit eucharistii nemocným. 

Akolyté

 • Metoděj Dudák
 • Petr Gabrhel
 • Pavel Král
 • Jiří Hrazdíra
 • Klement Dudák
 • Jan Dvořák
 • Josef Chudáček
 • Josef Chudáček st.
 • Jindřich Frič
 • Štěpán Dvořák
 • Petr Wajda

Služby akolytů ve farním kostele v Telnici