Vstoupili jsme do doby adventní

Mše svatá na 1. neděli adventní 27.11.2016 začala slavnostním průvodem, ve kterém kromě ministrantů a otce Vladimíra tentokrát nechyběly děti, které přinášely rozžaté svíce před obětní stůl. To vše bylo doprovázeno adventním gregoriánským zpěvem Rorate Coeli. Byla zapálena první svíce na adventním věnci a čas přípravy na příchod Spasitele jsme zahájili v Telnici mší svatou, v rámci které byly také požehnány věnce, které si farníci přinesli.

Rorate coeli

Rorate coeli desuper et nubes pluant justum,
aperiatur terra et germinet Salvatorem.

Coeli enarrant gloriam Dei
et opera manuum ejus annuntiat firmamentum.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunque semper
et in saecula saeculorum, amen.

Česky:

Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého.
Otevři se, země a vypuč Spasitele.

Nebesa vypravují slávu Boží
a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.


V pondělí 28.11.2016 se v 6.30 hod. konala první letošní adventní bohoslužba slova s roráty, po které jsme se sešli na společné snídani v klubovně KLASu. Velký dík patří všem, kteří se postarali o to, že přes brzké vstávání na ranní bohoslužbu neodcházely zejména děti do školy hladové... :-)
Bohoslužby slova s roráty a snídaní budou letos v Telnici každé pondělí, úterý a čtvrtek v 6.30 hod.