Adorační den farnosti a žehnání adventních věnců

V sobotu 28.11.2020 byla od 15 do 17 hod. v telnickém kostele příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí v rámci Adoračního dne naší farnosti. Kromě osobní účasti byla možnost se spojit v modlitbě i díky on-line přenosu na Youtube.

Adorace vyvrcholila svátostným požehnáním a následně otec Oldřich požehnal adventní věnce, kterých se sešly téměř dvě desítky. Na věnci, který bude po celý Advent zdobit náš kostel, zapálil otec Oldřich první svíci, která je znamením toho, že letošní Advent již opravdu začal...