Adopce na dálku

Farnost Telnice je zapojena do projektu Adopce na dálku Diecézní charity v Hradci Králové.