Setkání se sv. Mikulášem v Telnici – 6. prosince 2011

Ve farním kostele stojí u mikrofonu pan farář s kytarou a učí ostatní v lavicích novou písničku. Průvod dětí zatím přináší k oltáři barevné kahánky se zapálenými svíčkami. Tak začíná jinak obvyklá úterní dětská mše. V telnickém kostele se sešlo ale mnohem víc dětí a rodičů, než jiné úterky. Všichni se totiž těší, že je navštíví slíbený Mikuláš!

Děti poslouchají a podle obrázků sledují příběh o svatém Mikulášovi, biskupovi z tureckého města Myra (dnešní Demre), který byl za svého života proslulý svou štědrostí ke všem potřebným.. Kluci ministranti k tomu hrají i legendu o zázračném nasycení hladových obyvatel města.

Dle jiné legendy v městě Myra rozhoduje sněm o novém biskupovi, ale protože nemůže najít společnou řeč, rozhodne, že první, kdo vejde do dveří kostela, stane se biskupem. Tak se svého úřadu dostalo právě mladému knězi Mikulášovi…. I dětský sněm v telnickém kostele netrpělivě vyhlíží s biskupskou berlou v ruce, kdo první vejde do dveří…. Světla pohasínají, oltářní zvonky zvoní jako o svátcích a už je to tady!! Svatý Mikuláš vstupuje do dveří! Přebírá od dětí svou berlu a následován zářícím andělem přichází všechny pozdravit.

Zve si děti po skupinkách, nejdříve nejmenší holčičky a klučiny, kteří ještě ani nechodí do školky. Poté školkáčky ze třídy Medvídků i Myšiček, děvčátka, které zpívají na dětských mších, malé i velké ministranty, děti přespolní, házenkáře, a nakonec i všechny ostatní děti, které se chtějí s Mikulášem setkat. Postupně čte z Velké knihy pěkných i méně pěkných skutků, které se dětem za celý rok podařily. Je až s podivem, jak přesné věci o dětech ví! Některé děti jsou tím zaražené, sklánějí hlavičky, jiné nadšeně přikyvují a slibují, že budou pokračovat jen v dobrých věcech….Mikuláš je ale laskavý a i když maličko pokárá, přece všechny děti dostávají sladké balíčky, které utíkají zpátky k rodičům důkladně prozkoumat.

Na závěr přináší Mikuláš velikou zelenou krabici, do které může kdokoliv z Telnice během adventu přinést dárek pro babičky a dědečky z Domova seniorů v Sokolnicích. Nezapomeňme ani my udělat někomu – třebas neznámému – radost, možná tak, jako to kdysi dělával skutečný biskup Mikuláš.

Malé zpěvačky se loučí se svatým Mikulášem i andělem taneční písničkou a pan farář – otec Ladislav – připomíná všem, že svatost jednoduše znamená mít rád ostatní lidi kolem sebe a pomáhat všem tak, jak o tom právě slyšeli…. Děti odcházejí z kostela,… ale jak to? Kde se venku vzal čert? Copak ten smí do kostela? Nesmí, však se také drží ode dveří dál. Dobře ví, že na hodné děti nemůže, nanejvýš je jen trošičku zašpiní od sazí…. S obrázkem v ruce a snad i správným obrázkem o Mikulášovi v srdíčku odcházejí děti domů… Prý příští rok zase přijde…. určitě nás bude už jen a jen chválit….

Hana Kroutilová