31.5.2012 - Výlet dětí ze Sokolnic na Petrov

Na konci školního roku v náboženství jsme se vydali na Petrov. Po příjezdu na nás už čekal pan průvodce, se kterým jsme si prošli okolí katedrály a prohlédli jsme si ji i zevnitř.

Díky tomu, že byl v sakristii pan kostelník, jsme si mohli prohlédnout a potěžkat kadidelnici a obětní misku, s kterou sloužil mši sv. Otec Benedikt XVI. při jeho návštěvě ČR.

Po prohlídce katedrály jsme si prošli zajímavou výstavu Vita Christi- Život Kristův.

Na závěr jsme si zasoutěžili o ceny a vyrazili jsme domů. Byli jsme unavení, ale spokojení, na Petrově se nám líbilo :o)

Doufám, že zase brzo takhle někam pojedeme.

Katka Jahodová