Letošní telnické roráty

Ani v letošním telnickém adventním kalendáři nechybí setkávání při zpěvu rorátů nejen v neděli, ale i ve všedních dnech. A  tak se v pondělí 30.11.2015 v 6,30 hod. setkaly asi tři desítky farníků při bohoslužbě slova se sv.přijímáním, po které následovala společná snídaně na faře. Ochotné maminky a babičky vytrvale krájely, mazaly, natíraly, vařily a nalévaly, aby se posléze s ostatními posadily k připraveným dobrotám. A po tomto milém a příjemném ranním setkání odešly děti do školy a po nezbytném úklidu se také všichni ostatní vydali za svými povinnostmi.

A vy, kteří jste tentokrát chyběli, máte ještě spoustu příležitostí. Vždyť letošní Advent teprve začíná...

Roráty v Telnici 2015

Pondělí   06,30 hod.   Bohoslužba slova    
Středa   06,30 hod.   Bohoslužba slova    
Pátek   06,30 hod.   Mše svatá    
Neděle   08,00 hod.   Mše svatá