Noc kostelů s šikmou věží v Telnici

V pátek 29. května 2015 zavítalo asi 250 lidí do telnického kostela sv. Jana Křtitele, aby se zúčastnili některé části připraveného programu Noci kostelů a na vlastní oči se přesvědčili, jak se to má s tou šikmou kostelní věží. Do celostátní akce se telnická farnost zapojila podruhé a podle ohlasu návštěvníků lze soudit, že se letošní Noc kostelů v Telnici vydařila.

Program začal mší svatou, kterou celebroval místní farář P. Ladislav Kozubík a o jejíž slavnostnější ráz se postarala telnická schola vedená Pavlem Králem. Následovala komentovaná prohlídka interiéru kostela s telnickým rodákem Jaromírem Šufrem. Zvídavější hosté mohli klást své dotazy znalci místních dějin, Ladislavu Kořalníkovi, který byl po většinu večera přítomen jako historický poradce. Barokním varhanám jistě udělalo dobře, když na ně mladý šlapanický varhaník Patrik Buchta během půlhodinového koncertu skvěle zahrál barokní repertoár. Dětská schola předvedla za choreografie Hany Kroutilové dva židovské tance, a připomněla nám, kdo je pro křesťany starším bratrem ve víře. Závěr programu patřil telnické schole, která s mottem „Zpívejte Hospodinu píseň novou“ představila moderní pojetí písní k oslavě Boží, jež se u přítomného publika setkalo s vřelým přijetím.

Během celého večera měli příchozí možnost zapálit si před oltářem svíci a na připravenou tabuli napsat nějakou prosbu či přímluvu. Na cestu domů si pak mohli odnést svitek s biblickým textem. Kromě aktivit, které probíhaly v kostele, byl připraven také doprovodný program: promítání videa z kostelní věže (interiér věže, zvony a rozhled po okolí), promítání krátkého videa z otevření krypty kostela v roce 1994 a především možnost pomocí olovnice přeměřit šikmost kostelní věže. Jak se to tedy má s tou šikmou věží? Naměřili jsme náklon 1,12° směrem k Brnu. (Pro srovnání: slavná věž v Pise má úhel 3,99°.) Vzhledem k tomu, že se nikde po řadu let neobjevují žádné trhliny, je zřejmé, že k naklonění věže došlo buď už při její stavbě, anebo někdy dávno. Není se tedy třeba bát, že by nám spadla. ☺

Děkuji všem, kdo se podíleli na realizaci Noci kostelů, i těm, kdo k nám zavítali.

Jan Vybíral, za organizátory

Program Noci kostelů 29.5.2015 v Telnici