Pouť po sakrálních památkách

V neděli 28. dubna uspořádalo o.s. Sokolnický dům pro farnost pouť po sakrálních památkách v obci Sokolnice. Obešli jsme kříže, Boží muka a kapličku v obci, pomodlili se za obec a vyslechli krátký výklad o historii těchto památek doplněný vzpomínkami pamětníků. Akce se zúčastnilo 27 farníků všech generací. Dle pamětníků tato akce navázala na dřívější tradici, kdy lidé okolo svátku sv. Jiří obcházeli podobně obec, modlili se za novou úrodu na polích a obhlíželi jak se příroda na polích probouzí.

Jan Mazal