PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Každý rok ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat (vždy jednou za den) plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.  

Lze tak učinit dvojím způsobem:

a) dne 1. 11. odpoledne a večer a násl. dne 2. 11. po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela, pokud se v něm věřící pomodlí modlitbu Otče náš, Credo (vyznání víry) a jakoukoli modlitbu na úmysl Svatého otce. Samozřejmostí je svatá zpověď vykonaná ne déle než několik dní před tím a také svaté přijímání týž den.  

b) po celých osm dní 1. - 8. 11. při návštěvě kteréhokoli hřbitova, pokud se tam věřící pomodlí jakoukoli modlitbu na úmysl Sv. otce a za zemřelé. Také v tomto případě je třeba mít vykonanou svatou zpověď ne déle než několik dní před tím a přijmout svaté přijímání týž den.  

Apoštolská penitenciárie vyhověla žádosti Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference, a dovolila pro větší dobro věřících, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov ve dnech uvedených v Enchiridionu odpustků, tj. 1. - 8. listopadu, aby na území českých a moravských diecézí bylo možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při návštěvě hřbitova a za splnění obvyklých podmínek již od 25. října. Toto dovolení bude platit do roku 2019.