Zájezd do Jeseníků

Srdečně vás zveme na jednodenní zájezd do Jeseníků, který se uskuteční v sobotu 27. června 2015.

Navštívíme malou horskou vesnici Jiříkov u Rýmařova, kde si prohlédneme nádhernou řezbářskou raritu – Pradědovu galerii, která se rozkládá v přírodě asi na 6 hektarech. Naše cesta bude pokračovat do Zlatých hor, kde navštívíme obnovené poutní místo P. Marie Pomocnice křesťanů.

Odhadovaná cena zájezdu činí asi 250 Kč/os., v případě získání dotací se může snížit.

Kontakt: A. Nečasová - 608 917 528, annamarie224@seznam.cz .

Nabídka je platná do naplnění kapacity autobusu p. Aloise Hrdličky.