27.4.2013 - 1. svátost smíření a sederová večeře

Dne 27.dubna 2013 se v kostele sešly naše děti k první svaté zpovědi. Před zpovědnicí panovalo napětí a obavy. Že obavy byly zbytečné, zjistil každý z nich ve zpovědnici, kde je čekal chápající otec Ladislav. Po zpovědi se děti přemístily na faru, kde jim maminky připravily „židovskou hostinu“ – sederovou večeři, kterou Židé slaví o velikonočních svátcích. Právě při ní Pán Ježíš ustanovil pro církev slavení Večeře Páně.

Židovská hostina začala slavnostními židovskými tanci, které zatančila děvčata z telnické scholičky pod vedením Hanky Kroutilové. Po vysvětlení židovských rituálů otcem Ladislavem, zapálení svící na svícnu nejstarším účastníkem, požehnání vína a obřadném umývání rukou děti postupně ochutnaly zeleninu a hořké byliny namáčené ve slané vodě, nekvašený chleba – macesy, sladký charoset, vařené vejce i pečené maso. Z fotografií můžete sami usoudit, jaký to pro ně byl zážitek a jak jim připravené pokrmy chutnaly…

FZ