Zpívání koled u betléma

Na svátek sv. Štěpána – v pátek 26. prosince 2014, se k večeru z telnického kostela ozýval veselý zpěv koled a cinkání zvonečků. Zpívání u betléma, jak byl program nazván, přilákalo na druhý svátek vánoční plný kostel lidí. Za doprovodu zkušených dospělých hudebníků i dětských muzikantů si společně s dětskou scholou všichni mohli zazpívat dobře známé koledy.

Mezi zpíváním děti četly vánoční úryvky z knížek pro potěšení i zamyšlení. Namísto potlesku měl kostelem znít zvuk několika desítek drobných zvonečků, ale často byly dětské výkony přece jen odměněny i vřelým potleskem. Po skončení zpívání si všichni mohli prohlédnout telnický betlém a obdarovat kývajícího anděla drobnou mincí.

Vánoční doba zdaleka nekončí, a tak můžeme dál slavit narození maličkého Ježíše na seně v Betlémě. Kéž tato událost přináší radost nám všem.

Hana Kroutilová