Pozvánka na besedu "Bůh za mřížemi"

Římskokatolická farnost v Praci vás srdečně zve na besedu s bývalým politickým vězněm Ivanem Kaniou

B Ů H ZA M Ř Í Ž E M I

  • o víře, odpuštění, smyslu života a utrpení

  • ve čtvrtek 26.listopadu v 18.30

  • v kostele Povýšení sv. Kříže v Praci