Farní den - 25. září 2011

Letošní Farní den byl po všech stránkách požehnaný: příjemné počasí dokonale naplňovalo nádherné zákoutí kostelního nádvoří, lidé přicházeli s dobrou náladou strávit pohodový den uprostřed svých známých, své farní rodiny - vše začalo mší svatou, kterou celebroval otec Ladislav Kozubík spolu se svým předchůdcem otcem Michaelem Jelínkem. Na závěr mše svaté popřáli farníci otci Ladislavu k jeho narozeninám a jako dárek obdržel let vrtulníkem nad Telnicí, aby si mohl dostatečně dobře prohlédnout farnost, která mu byla svěřena. Blahopřání a kytici ke svému svátku obdržel také otec Michael.

Po mši svaté se již děti rozběhly na školní nádvoří, kde je čekaly soutěže a hry v "Biblické zahradě". Mohly tak nechat své rodiče si v klidu užít historickou přednášku Jarka Šufra na téma historie farního kostela, jejíž kvalitu ocenili všichni přítomní v kostele upřímným potleskem. Poté již následovala prezentace farnosti, tedy mnohých činností, kterými se farníci v rámci farního společenství zabývají, ať už se jednalo o telnickou, sokolnickou či dětskou scholu, ministranty, výuku náboženství, společenství rodin, salesiánské spolupracovníky, účastníky setkání mládeže v Madridu či samotného otce Ladislava, který se tak sympatickým a neformálním způsobem lidem představil. Svůj krátký vstup uvedli také hosté ze zlínské farnosti Jižní svahy, kteří dorazili na farní den autobusem a velmi přátelsky doplňovali pohodovou atmosféru tohoto dne.

Otec Ladislav také předvedl kousek ze svého hudebního nadání, když si spolu s telnickou scholou zazpíval dvě písničky, při nichž muselo být všem posluchačům jasné, že si v Telnici ještě v budoucnu přijdou na opravdu zajímavé a hodnotné hudební zážitky...

Na tuto milou hudební vložku navázali opět v kostele sokolničtí, kteří si připravili krásné hudebně recitační pásmo "Popelka Nazaretská", po němž se na kostelním nádvoří místní farníci rozloužili s těmi zlínskými a otec Ladislav všem požehnal.

U příjemného posezení, chutných klobás, skvělého sladkého i slaného domácího pečiva a za zvuku cimbálové muziky Donava (tentokrát bez cimbálu) dospěl celý den do poklidného závěru.

Den se setměl, lavečky a stoly byly uklizeny na faru a ve vzduchu jakoby voněl svěží a přátelský duch setkání, které právě končilo... anebo tímto setkáním něco začalo...?

František Kroutil

Děkujeme všem ochotným sponzorům a dárcům úžasného občerstvení, dobrovolným pomocníkům a organizátorům za skvělou spolupráci.
Realizováno za finanční podpory obce Telnice, s podporou obce Sokolnice a Sokolnický dům o.s.