Modlitba za prázdniny

Jako lidé věřící se modlíme za mnoho důležitých a potřebných věcí. Není zřejmě člověka, který by se nemodlil za zdraví nebo úspěch v zaměstnání. Mnohým leží na srdci štěstí jejich rodiny, či vyřešení nějakého vážného problému. Nebude však mnoho těch, kdo by se modlili za prázdniny. Ty přijdou jaksi automaticky; člověk si možná udělá plán, kam pojede, kolik to bude stát, koho navštíví…

Bůh nám však daroval čas volna, aby se v nás něco obnovilo, jak tomu napovídá latinské slovo recreatio, znovustvoření. Odpočinek, obnovení tělesných i duševních sil, má stejnou váhu jako naše práce. Například sv. Jan Bosko motivoval svěřené chlapce k trojímu způsobu rekreace: těla, duše a ducha. Sport, pohyb v přírodě, různé tělesné aktivity, to vše může napomáhat k regeneraci těla. Kulturní památky, divadlo, koncerty apod., kultivují lidskou duši. Neméně důležitá však je i modlitba, zaměření k duchovním hodnotám a k Bohu, protože taková činnost obnovuje lidského ducha.

Dostala se mně do rukou modlitba, ze které přímo čiší radost z volného času, i vděčnost tomu, který nám možnost odpočinku dal. Chystáte-li se na prázdniny, nezapomeňte si tuto modlitbu vzít sebou. Třeba v tabletu, či v mobilu, anebo jen tak, ve svém srdci. A abych nezapomněl: přeji vám všem požehnaný čas prázdnin a šťastný návrat domů.

P.Ladislav Kozubík, SDB

 

Modlitba

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. Amen.

(A. Pereira, Myšlenky a modlitby)