24.5.2013 - Noc kostelů

Milí farníci,

letos se obce naší farnosti poprvé připojí k Noci kostelů, což je aktivita, která má svůj úplný počátek v roce 2004 v Rakousku, kdy jeden rakouský kostelník nechal večer otevřený kostel a rozsvítil v něm svíčky. Atmosféra kostela byla úžasná, nahodilým návštěvníkům se velmi líbila, a přilákala do kostela poměrně velké množství lidí. Dobrý nápad byl na světě a v roce 2005 připravil tým lidí propagaci a jednotný vizuální styl Noci kostelů pro Vídeň, Linec a několik dalších měst v Rakousku, a jen ve Vídni se do Noci kostelů zapojilo na 200 kostelů. V dalších letech se akce spontánně rozšiřovala po celém Rakousku. V roce 2009 se Noc kostelů poprvé konala v České republice. Dnes Noc kostelů probíhá také v Německu, v Nizozemí, v Estonsku a na Slovensku.

Noc kostelů i u nás získala mezi lidmi velkou popularitu; například v roce 2010 více než 400 kostelů a modliteben navštívilo téměř čtvrt milionu návštěvníků. Čekal na ně rozmanitý program od prohlídek kostelů, přes koncerty, modlitbu, možnost ztišení nebo nahlédnutí do kostelního zázemí, návštěvy věží apod. O vše se starala celá armáda dobrovolníků, která vytvořila v kostelech a modlitebnách neopakovatelnou a příjemnou atmosféru.

Smyslem Noci kostelů však není přitáhnout co největší počet lidí do kostela. Celá aktivita má mnohem hlubší význam. Kostely odedávna patřily lidem; mohli do nich bez překážek vstupovat, aby děkovali Bohu, aby mu svěřili své starosti a těžkosti v modlitbě, aby se mohli ztišit a najít rovnováhu svého mnohdy klopotného a uspěchaného života. V dnešní době to už tak jednoduše nejde: nebezpečí vandalismu, krádeže, odcizení celých generací Bohu – to všechno prostor kostela uzavírá a omezuje na bohoslužebné úkony.

Noc kostelů je tedy pokus otevřít znovu lidem kostely. Pro někoho to bude příležitost obdivovat krásu umění, které vytvořili naši předkové. Někdo může v kostele nalézt ticho nebo odpověď na své otázky. Dalšího osloví milé přijetí (maminka chlapce, který se odvážně pustil do rozhovoru se starším knězem, s úžasem zjistila: ten farář je úplně normální!). Zanedbatelná není ani aktivita lidí, kteří program Noci kostelů připravují. Své síly nabízejí ve svém volném čase a nečekají za to žádnou odměnu. I to může někoho oslovit. Podrobnosti o Noci kostelů můžete nalézt na adrese: http://www.nockostelu.cz

Noc kostelů letos tedy proběhne i v naší farnosti. Přál bych si, aby nikdo neměl obavu naše chrámy navštívit, stejně jako věřím, že se mnozí lidé rádi zapojí do přípravy a vytvoří pěkné prostředí a milé přijetí pro návštěvníky Noci kostelů.

P. Ladislav Kozubík

 

Program Noci kostelů 2013 v telnickém kostele

 

Program Noci kostelů v sokolnické zámecké kapli

18:00 18:05     Zahájení Noci kostelů 2013
18:05 18:20   Historie, umění a tajemství sokolnické zámecké kaple
komentovaná prohlídka kaple
18:05 19:00   Relaxace a vyrábění pro děti, včetně sladkých dobrot v sala terrena
18:20 19:30   Chvíle pro ptačí perspektivu 
pohled na Sokolnice a okolí ze zámecké věže
18:20 18:40   Jak znějí varhany 
první varhany sestrojil muž, první varhanicí byla žena - varhanní koncert
18:40 19:00   Biblický text vyjádřený biblickými postavičkami
seznámení s prací s biblickými postavičkami  
19:00 19:20   Historie, umění a tajemství sokolnické zámecké kaple 
komentovaná prohlídka
19:20 19:40   Zvuk varhan - varhanní koncert
19:40 20:00   Duchovní hudba v podání sokolnické schóly
20:00 20:20   Historie, umění a tajemství sokolnické zámecké kaple
komentovaná prohlídka 
20:20 20:40   Jak znějí varhany  - varhanní koncert
20:40 21:00   Přednáška k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu 
historická fakta a zajímavosti týkající se světců C + M a jejich příchodu na Velkou Moravu
21:00 21:20   Historie, umění a tajemství sokolnické zámecké kaple 
komentovaná prohlídka
21:20 21:40   Zvuk varhan - varhanní koncert
21:40 22:00   Laudate Dominum 
adorace při svíčkách  
22:00 22:00   Ukončení programu noci kostelů a rozloučení 
  • Během celého programu bude možná volná prohlídka kaple a výstavy fotografií ze Sokolnic a Telnice od pana Pavla Koska. 
  • Možno nahlédnout do řecké a hebrejské Bible. 
  • Možno zakoupit publikaci o Sokolnicích 
  • Prezentace publikace z historie farnosti „Obrázky ze života farnosti v Sokolnicích a Telnici“