Noc kostelů v Telnici

V pátek 24. května 2013 se k celostátní akci „Noc kostelů“ připojila také telnická farnost a otevřela kostel sv. Jana Křtitele pro nejširší veřejnost. Program večera byl vcelku prostý: po úvodní bohoslužbě následoval půlhodinový koncert telnické scholy a po něm komentovaná prohlídka kostela, kterou vedl pan Jaromír Schoffer, telnický rodák a toho času kastelán tvrze v Nemili u Zábřeha. Během následující hodiny pak měli návštěvníci možnost prohlédnout si v klidu interiér kostela, výstavu fotografií pana Pavla Koska nebo se zapojit do projektu „Národy světa píší Bibli“ a opsat jeden biblický verš do ručně psané české Bible (zrovna se opisoval známý „akční“ příběh o Davidu a Goliášovi). Později večer se koncert a komentovaná prohlídka zopakovaly.

Celá akce byla pro pořadatele i účastníky novinkou, myslím ale, že docela milou. Noc kostelů se nesla v přátelské atmosféře a dala vzniknout mnoha drobným setkáním a rozhovorům. Celkem do chrámu sv. Jana Křtitele zavítalo asi 250 návštěvníků. Děkuji místním, že přijali pozvání, hlavně těm, kdo do kostela obvykle nechodí, a možná se tak v portálu kostela potýkali s ostychem, děkuji také přespolním, kteří nás potěšili zájmem o telnický kostel, a v neposlední řadě velice děkuji také všem, kdo byli ochotni se na přípravách a realizaci této akce aktivně podílet.

Jan Vybíral, za pořadatele