Noc kostelů v Sokolnicích

V pátek 24. května proběhla v našem regionu již tradiční Noc kostelů. Letos se do této aktivity připojila také farnost Telnice. Sokolnice do této farnosti patří a farnost využívá ke sloužení katolických mší zdejší zámeckou kapli, která se nachází v areálu DPS pro seniory v Sokolnicích.

Vzhledem k tomu, že kaple je součástí nádherně udržovaného zámku, byla v tomto místě propojena Noc kostelů s návštěvou některých prostor zámku a též seznámením s historií zámku i Sokolnic.

Více než 30 dobrovolníků se staralo o cca 400 návštěvníků, kteří postupně přicházeli. Ing. Josef Chudáček přednesl historii zámku a obce, Mgr. Jitka Fričová představila zámeckou kapli, dále se mohli návštěvníci seznámit s biblickými postavičkami, prohlédnout výstavu fotografií místních sakrálních památek a poutních míst Moravy. Následoval varhanní koncert a duchovní hudba v podání sokolnické scholy. Vše bylo střídáno chvílemi ticha a možností prohlédnout si kapli, či zámecký park a nádvoří. Zajímavá byla též přednáška k výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Celá akce byla zakončena večerní adorací pod vedením duchovního správce farnosti Telnice P. Ladislava Kozubíka.

Tahákem byla návštěva zámecké věže a pro děti též program v prostorách zámku. Velký dík patří vedení Domova pro seniory v Sokolnicích za pochopení pro tuto akci a zpřístupnění prostor.

Mnohý z nás si zakoupil novou historickou publikaci od Ing. Josefa Chudáčka pojednávající o historii farnosti i obce. Zajímavé čtení, ve kterém si každý najde nějakou novou informaci.

Jan Mazal