24.5.2012 - Návštěva výstavy Vita Christi


Ve čtvrtek 24. května 2012 se vypravilo devět dětí z Telnice navštívit stálou výstavu *Vita Christi* v Diecézním muzeu na Petrově.

V rámci výuky náboženství se děti mohly seznámit s artefakty z brněnské diecéze, které dr. Karel Rechlík v roce 2006 sestavil do koncepčně zajímavé expozice sledující jednotlivé etapy Kristova života od Zvěstování až po Seslaní Ducha svatého.

Pro mnohé účastníky výletu to byl vůbec první blízký kontakt s tak starým uměním, pro všechny pak podnětné setkání se svědectvím o víře, jak ji do svých soch, reliéfů, obrazů a dalších uměleckých předmětů ztvárnili naši předkové z posledních šesti století.

Jan Vybíral