Reportáž: Ministranti slavili na Zelený čtvrtek Missa Chrismatis na Petrově

Tradičně se o letošním Zeleném čtvrtku vydali telničtí a sokolničtí ministranti do Brna, aby v katedrále na Petrově slavili spolu s otcem biskupem Vojtěchem, s kněžími brněnské diecéze, ministranty a věřícími mši svatou „Missa Chrismatis“, při níž byly mj. svěceny oleje. Tentokrát cestovali vlakem a jako vždy se na místě setkali jak se svými kamarády z jiných farností (známe se především z různých sportovních akcí), tak i s kněžími a jáhny z blízkého i vzdáleného okolí. Příjemnou a přátelskou atmosféru se podařilo i tentokrát vygradovat společnou fotografií s otcem biskupem.