Zájezd na Valašské dožínky

Telnická farnost pořádala v neděli 23. srpna 2015 s podporou obce Telnice zájezd na Valašské dožínky do Valašské Polanky. Zaplněný autobus dorazil do Polanky ve chvíli, když začínalo požehnání v místním kostele sv. Jana Křtitele, tady jsme se také opět setkali s P. Ladislavem Kozubíkem. Naši krojovaní se spolu s dalšími vydali velkým průvodem dědinou na pole, kde ženci a žnice dožali oves a přitom zpívali tradiční veselé písničky, tancovali, sytili se výbornými místními specialitami, aj tekutými. Gazda s gazděnú pak všecky zkontroloval a pozval je do připraveného areálu u fotbalového hřiště, kde se tradičně na tanečním parketu odehrává další folklorní program. Kromě krásných lidových tanců a skvělé muziky kapely Polančanka se všichni těšili na tzv. Vyškeřáky, což je taková zpívaná lidové poezie na aktuální veselé téma ze života obce. Tentokrát jsme se „na paškál“ dostali také za náš Folklorní den, ze kterého se zřejmě někteří Valaši vrátili mírně ohluchlí… však posuďte sami:

„My ženci aj žnice sme rádi velice,
že k nám dnes dojeli občané z Telnice.

Máme stejnú lásku k místnímu folklóru,
akorát sa u nás nestříle z kanónu.

Tož to nám zatajíl pan farář Kozubík,
že aj při mši střílú – že je to taký zvyk.

Starosta Telnice zahájil zábavu,
jak ináč než zasej výstřelem z kanónu.

To vám byla rana, snáď větši jak při mši,
Kolinkova žnička zacpala si uši.

Stěžuje si Eva, že vůbec neslyší,
jak prý bude zpívať, to vůbec netuší.

Přihnala se búřka – tož z modrej oblohy,
gazdovi prý sa aj – narovnaly nohy.

A jeden vyškeřák si „zasloužil“ i starosta Telnice na téma jeho řidičského umění a následného vyjednávání s policisty… No bylo veselo. Co vám budeme povídat. Nádherné počasí, skvělí lidé, vynikající muzika, zpěvy a tanečníci, přátelská a pohodová atmosféra. Po celou dobu nás provázel také P. Ladislav s rodinou Kozubíkových, kdo chtěl, mohl se s naším bývalým telnickým panem farářem setkat a prohodit pár slov o jeho novém působišti…

Když už se Slunce pomalu zaklánělo za obzor a lidé už se chystali k odjezdu, tancovali zbývající krojovaní v družném kruhu a loučili se jak jinak než společným zpěvem.

Polančané připravili krásné folklorní odpoledne, při kterém muselo být každému milovníkovi tradic celou dobu velmi hezky. Děkujeme všem organizátorům za příjemné odpoledne, všem účastníkům našeho zájezdu za pěkné společenství, Renatě Jahodové za tradičně nádherně připravené kroje, otci Ladislavovi za jeho milou společnost, Aloisi Hrdličkovi za trpělivost, včasnost a bezpečnou jízdu a obci Telnice za finanční podporu zájezdu.

František Kroutil, účastník zájezdu