Oficiální předání farnosti otcem děkanem P.Vladimírovi

V neděli 23. srpna 2015 navštívil telnickou farnost děkan P. Jan Nekuda, aby oficiálně předal správu farnosti P. Vladimíru Langerovi. Při samotném obřadu obdržel otec Vladimír z rukou děkana klíče od kostela, fary, byl mu symbolicky předán sedes, oltář, svatostánek, křtitelnice a zpovědnice a také obnovil svůj kněžský slib.