23.6.2013 - Hodová mše sv. v Telnici

Hodová neděle započala mírně chladnějším počasím, o to více sluníčka se pak objevilo během dne. Jakoby i příroda slavila hody s námi.

Stárci a stárci se v průvodu s kadidlem, křížem, svíčkami, ministranty a panem farářem řinou do kostela uctít svátek sv. Jana Křitele, patrona farního kostela v Telnici a celé naší farnosti. Jako tradičně stojí stárci celou mši mezi lavicemi ve slušivých telnických krojích, tentokrát se v kostele objevuje i kompletní dvojice hlavních stárků: Marek Bím a Maruška Králová, jsme rádi, že nechybí mezi stárky.

Otec Ladislav Kozubík se ve své promluvě věnuje tématu předávání víry, jednomu z hlavních symbolů života sv. Jana Křitele. Mše svatá vrcholí eucharistií a v závěru přijímají všichni přítomní slavnostní požehnání.

Při východu z kostela všechny čekají připravené hodové vdolečky. Slavnostní den slavnostně začal...