Noc kostelů - 23. května 2014 v Blučině

Obec Blučina Vás srdečně zve na Noc kostelů v pátek 23. května 2014, od 16:00 hodin v kostele Panny Marie Nanebevzaté.

Volná prohlídka kostela, sestup do krypty v kapli svaté Barbory, ruční přepisování Bible, bohoslužebná roucha, ukázka liturgického náčiní, videoprojekce ze života ve farnosti, pošta pro nebe - zapalování svíček na poděkování, prosbu, odpuštění, sytit hladové, napojit žíznivé - občerstvení u kostela.

Program Noci kostelů v Blučině:

  • 16:00 – 19:00 hodin - Skákací hrad pro děti, výroba růžence - nejen pro děti (na faře): Vlastní ruční výroba růžence - klasický, desátkový, do auta, navlékání, ketlování cena 30, 50, 100 Kč - podle velikosti
  • 16:00 – 20:00 hodin - Blučina z nadhledu: Výstup na kostelní věž (vzhledem k obtížnosti výstupu doporučujeme vhodnou obuv a oblečení). Dětem je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která je za ně právně zodpovědná Je dovoleno používat fotoaparát i videokameru.
  • 18:00 hodin - Mše svatá
  • 19:00 hodin - Komentovaná prohlídka: - Provází Ivan Zálešák, průvodce z Památníku písemnictví na Moravě.
  • 20:00 hodin - Liturgický zpěv - ordinárium jinak
  • 21:00 hodin - A vy jste kdo? - Oživlé sochy, pokračování v představování soch svatých které máme v kostele.
  • 22:00 hodin - Fanfáry z věže kostela: - Žesťový kvartet DH Blučiňáci.
  • 22:30 hodin - Ukončení noci kostelů