21.6.2015 - Složení slibu nových členů ekonomické rady farnosti

Nově jmenovaní členové nové Ekonomické rady Telnické farnosti složili v neděli 21. června 2015 slib a stvrdili jej svým podpisem. Za telnickou část farnosti byli jmenováni Josef Hrazdíra ml., Petr Gabrhel st. a František Kroutil st., za sokolnickou část pak Josef Chudáček ml., Martina Odstrčilová a Petr Wajda. Znění slibu: Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá. Nepřítomná Martina Odstrčilová složí slib v neděli 28. června 2015.

Ještě před samotným slavnostním složením slibu poděkoval P. Ladislav Kozubík třem bývalým členům ekonomické rady za jejich dosavadní službu, řeč je o Vladimíru Královi, Metodějovi Dudákovi a Miroslavu Homolovi.