21.6.2015 - Hodová mše sv. v Telnici

Sváteční mše svatá u příležitosti svátku patrona farního kostela sv. Jana Křtitele byla v neděli 21. června 2015 zahájena slavnostním průvodem s krojovanými, kde měli tentokrát zastoupení jak stárci s hlavním stárkem a stárkou, tak i malí krojovaní a poprvé i krojovaní ženáči. Někteří krojovaní ministranti dokonce dostali letos povolení ministrovat v krojích, což jistě pěkně zpestřilo samotnou liturgii. Jako jeden z obětních darů bylo také přineseno hodové právo, které si nakonec z kostela starosta obce opět odnesl.

V závěru slavné mše svaté, kterou celebroval P. Ladislav Kozubík, proběhlo poděkování bývalým členům Ekonomické rady farnosti, tak i složení slibu nových členů.

Před kostelem se pak všichni krojovaní společně vyfotili.