Velikonoční koncerty schol v Telnici a Valašské Polance

Ten, kdo se rozhodl v neděli 21. dubna přijít do chrámu sv. Jana Křtitele v Telnici a poslechnout si Velikonoční benefiční koncert, určitě neprohloupil. Takových odvážlivců bylo asi 270.

O skvělou atmosféru se mj. postaraly scholy z Telnice a Valašské Polanky, které vystupovaly jednak každá sama, ale historicky poprvé také společně. Nesmíme zapomenout ani na malou nadějnou Telnickou scholičku, která zatancovala chvalozpěv Hellelu et Adonai.

Koncert byl uspořádán za účelem sbírky na stavbu nové kaple v nedaleké Nesvačilce. Zde mají jen malou kapličku a věřící se tak k bohoslužbě scházejí v budově místního obecního úřadu. Projekt na novou kapli vypracovali otec a syn Říční, kteří také svůj záměr během koncertu odprezentovali. Na toto dobré dílo se u nás podařilo vybrat 34.370,- Kč, což je určitě krásný výsledek a všem patří velké díky!

O týden později v neděli 28. dubna se Telnická schola na oplátku vydala na koncert do Valašské Polanky, kde byla velmi vřele přivítána. Zde byla sbírka určena na opravu fary, která je v nedobrém technickém.

Ti, kterým jsou písně v podání telnické scholy blízké, budou mít příležitost si je poslechnout také v pátek 24. května u příležitosti Noci kostelů.

Kateřina Rožnovská

 

Fotogalerie z koncertu v Telnici 21.4.2013

Fotogalerie z koncertu ve Valašské Polance 28.4.2013