Přivítání nových ministrantů

Při dětské mši 20. září 2016 jsme přivítali telničtí ministranti mezi sebe dva nové kolegy: Peťu Gabrhela a Kubu Blažka. Oba mladí ministranti tedy v tento den poprvé sloužili Pánu u oltáře a na památku na tuto krásnou událost obdrželi pamětní listy. Spolu s ostatními ministranty a P. Vladimírem Langerem se pak po mši svaté společně vyfotili. Peťa i Kuba se už zapojili do pravidelných ministrantských schůzek a dokonce s námi absolvovali úspěšný Savio Cup. Vítáme je do naší ministrantské party!

František Kroutil