Poděkování za úrodu – Telnice, 20. září 2015

Díky jarmarku, který se konal v sobotu, dorazilo pár lidí na nedělní mši v dobovém oblečení.
Během mše byla pokřtěna malá Nikolka Marie. Po přímluvách jsme děkovali za úrodu a nosili k oltáři
dary z naší úrody. Pánu děkujeme za ovoce, chléb, vinnou révu, zeleninu, bylinky a květiny…

Myslím, že letos byla úroda opravdu bohatá, protože když mše skončila, všichni jsme se z ovoce
a chleba dosyta najedli a užili si společné chvíle.

Dorota Vybíralová