Ministranstký tábor v Křepicích - 20.-27. července 2014

Telničtí páni ministranti se v neděli 20. července 2014 vydali na kolech do nedalekých Křepic, kde na nádherně zrekonstruované místní faře strávili táborový týden ve společnosti svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Celý týden byl naplněný hrami a soutěžemi, výlety a či sportovními zápasy. Častěji než obvykle jsme vzhlíželi k obloze a čekali, co nám přinese. Jednou jsme dokonce ve sprintu stihli uniknout mohutné bouřce, když nám azyl poskytl místní hrnčíř, u něhož jsme si na vlastní ruce vyzkoušeli, jak staří Moravané na hrnčířském kruhu vytvářeli své keramické výrobky - každý si vyrobil svou misku či pohárek na památku. Čekal nás také zápas s jedenácti místními kluky ve fotbale na velkém travnatém hřiště, ve kterém jsme dlouhou dobu vedli, ale na konec v prodloužení prohráli v poměru 3:4. Zahráli jsme si také florbal na venkovním hokejbalovém hřišti v Hustopečích a využili místního koupaliště. Navštívili jsme také místo velkomoravských vykopávek a památky na působení sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích. Měli jsme možnost si ně těchto místech zahrát starou středověkou bitvu a zastřílet si z historického luku. Cestou jsme také zvládli navštívit hodonínské muzeum těžby nafty, ve kterém jsme se mj. dozvěděli i o vrtech v těsném sousedství Telnice.

Nechyběla noční hra, při které nám krásně nahrálo to, že zrovna v Křepicích nesvítilo veřejné osvětlení, takže nastala tma, která by se dala kráje. S ohledem na průběh nočních dobrodružství si myslím, že na tuto hru budou kluci dlouho vzpomínat...

Po celou dobu tábora jsme se seznamovali s životem našich věrozvěstů a také s životem tehdejších Moravanů. Kluci si báječně naučili hlaholici. To dokonce tak, že v závěrečném hledání pokladu museli luštit sami bez nápovědy zadání psané přímo v tomto staroslověnském písmu. Během celého tábora probíhal Slovanský desetiboj, který zahrnoval např. rozdělávání ohně, výrobu a střelbu prakem, lukem, boj v kruhu a kládě, mletí obilí apod. Celý týden nás také provázel skvělý 4-dílný film o životě obou svatých bratří, na základě jehož kluci také sehráli tři divadelní představení ve vlastním loutkovém divadle. Do programu jsme také zapojili sedm darů Ducha svatého, které jistě přispěly k tomu, že se úspěšný hledač pokladu Vojta Wajda dokázal o svůj nález se všemi podělit. Vítězem celotáborové hry se stal František Kroutil ml., druhý byl Jára Zavadil a třetí Sebík Kaňa. Vlastně vítězi celého tábora se stalo všech patnáct účastníků, kteří mezi sebou dokázali vytvořit skvělou partu a vynikající přátelskou atmosféru. Díky všem za to!

Ve všem našem konání nás provázel a žehnal o. Ladislav Kozubík, kterému za to velmi děkujeme, stejně tak děkujeme i Petru Gabrhelovi a Pavlu Zapletalovi za pomoc s organizací a také kuchařkám Míše Křejčí (díky za ten úžasný gól do křepické sítě), Magdě Audyové a Katce Umláškové - všem nám chutnalo jako doma u maminky. Poděkování zaslouží také telnická rodačka paní Marta Korábová s manželem, která nás vzala na rozhlednu nad Boleradicemi a k místnímu krásnému cyrilometodějskému sousoší. Děkuji také rodičům a podporovatelům za pomoc a spolupráci, stejně tak křepické farnosti, místnímu panu faráři a starostovi. Dostalo se nám milého přijetí od místních obyvatel a farníků. Poděkování zaslouží také vedoucí Dominik Zehnal, Petr Lengál a Honza Parma.

Už se těšíme na příští rok...

František Kroutil

P.S.: návštěvu křepického poutního místa všem srdečně doporučujeme, včetně zdravého a mimořádně dobrého pramene sv. Gorazda.