Deník z dívčího tábora 20.-26.7.2014

Neděle

V neděli 20. července v 15:00 hodin jsme odjely na dívčí tábor. Zabydlely jsme se na faře v Nížkovicích. Potom jsme hrály seznamovací hry a potom za námi přišla sv. Zdislava a její dvorní dámy a potom nám zatancovaly taneček a potom nás rozdělily do skupinek: Tyrkys, Ametyst a Smaragd a potom jsme opékaly špekáčky a rohlíky a chleba a k tomu jsme měly zeleninu.

Pondělí

Po snídani jsme šly hledat poklad. Ten poklad byly šaty, a pak jsme se pustily do zdobení. A taky jsme si dělaly korunky. A odpoledne jsme šly na koupaliště. Když jsme vylezly z bazénu, spustil se velký liják. A pak nás odvezla teta Maruška a potom si nás přebrala teta Hanka, a tak nakonec všechno dobře dopadlo. Konec.

Úterý

Dopoledne pršelo. Tak jsme zůstaly na faře a hrály hry. Jako třeba překreslování hradu, nebo vyrábění šatů z novin a toaletního papíru. Odpoledne přestalo pršet a šly jsme na hřiště. Tam jsme hrály uklízečku, pantomimu a čísla. Navečer jsme vyráběly různé náramky, náušnice i prstýnky. Po večeři jsme hrály noční hru. Zrovna přijeli Petr Gabrhel a otec Ladislav. Potom jsme měly najít pištce z Rohanu, kteří hráli na různé hudební nástroje.

Středa

Bylo hezky, šly jsme ven. Každá skupina si udělala 60 koulí z novin a bojovaly jsme proti sobě. Také jsme stříleli z luků do terčů. Odpoledne jsme šly na mši svatou a kdo chtěl, mohl se vyzpovídat. Po mši svaté jsme šly k rybníku a cestou jsme sbíraly léčivé byliny.

Čtvrtek

Jely jsme na výlet do slavkovského zámku. Byly jsme u sestřiček, kterým jsme zatančily. Až jsme dojely, učily jsme se první pomoc. Dvojice z každého týmu udělaly helikoptéru a přenášely ostatní jako zraněné. Večer jsme šly na stezku odvahy a šly jsme hřbitovem a taky lesem.

Pátek

Každá skupina si vymyslela písničku. Hrály jsme hru Rodokmen. A taky ještě jednu hru, ve které jsme hledaly věci na určitá písmenka. Večer byla hostina na hradě. Byl to úžasný den.

Sobota

V sobotu jsme ještě hrály venku nějaké hry, pak jsme uklidily a odjely domů. Moc se nám na táboře líbilo.

 

Ukázka středověké hudby ke stažení...

Středověké urozené dámy na fotografiiích z tábora: