Smažení vaječiny

V pondělí 20. května 2013 uspořádalo občanské sdružení Sokolnický dům pro farnost Telnice Smažení vaječiny. Smažení vaječiny je připomínka starého zvyku, kdy se pastevci o Svatodušním pondělí loučili se svými blízkými a vyháněli stáda ovcí do hor na letní pastvu.

V počtu cca 40 lidí jsme se sešli na zahradě za Bednárnou a na docela netradičním ohništi, zhotoveném z kmene stromu, se nám podařilo vyrobit smaženici, kterou jsme společně snědli. Zazpívali jsme si a setkali jsme se spolu v krásném jarním dni.

Jan Mazal