Loučení a přátelské posezení s P. Ladislavem

Uplynulý víkend 18. – 19. července se obec a farnost loučila s naším milým P. Ladislavem Kozubíkem, kterému tento měsíc končí působení ve farnosti Telnice, Sokolnice a Prace. Za obec Telnici proběhlo rozloučení v rámci sobotního Folklorního dne. Na nedělní odpoledne pak připravila celá naše farnost neformální posezení na farní zahradě, kde jsme měli příležitost setkání ve společnosti Otce Ladislava. Odpolednímu posezení v prostorách farní zahrady předcházelo promítání rozlučkového spotu, který připravili kluci ministranti. Promítalo se ve farním sále a pro velkou účast musela projekce proběhnout hned dvakrát. Kluci vyjádřili originálním způsobem to, jak mají Otce Ladislava rádi, a že s ním za uplynulé čtyři roky prožili krásné společenství. Při promítání ukáply mnohým z nás slzy dojetí a velké radosti z toho, jak dobrým pastýřem nám Otec Ladislav po celé čtyři roky byl, i když jsme si to možná často ani neuvědomili. Pozadu nezůstaly ani naše malé zpěvačky ze scholičky, které zase připravily zajímavý plakát pro Otce Ladislava na památku, dárek předala i mládež ze společenství. Po ukončení promítání a předání všech dárků se na faře i v zahradě všichni společně dobře bavili a užívali tento příjemný čas v milé přítomnosti pana faráře. Během odpoledne se postupně rozloučili všichni táborníci a tábornice, kteří odjížděli na ministrantský a scholičkový tábor. Posezení na faře pak trvalo do večerních hodin.

Díky všem za pomoc s přípravou prostor a občerstvení na toto setkání a Otci Ladislavovi za všechny pěkné chvíle, které jsme s ním během jeho působení v naší farnosti mohli prožít.