Hodová mše svatá

V neděli 19. června 2016 oslavila telnická farnost svátek patrona svého kostela sv. Jana Křtitele. Mši svatou celebroval P. Vladimír Langer, v mešním průvodu přišli také telničtí stárci a stárky. Ti také předali panu faráři kromě vína a vody také hodové koláče a víno jako obětní dary.

Na závěr mše svaté všem otec Vladimír požehnal a popřál všem vydařené hody.