Křížová cesta v zámeckém parku 18.4.2014

Velkopáteční ráno v sokolnickém zámeckém parku patřilo i v tomto roce tradiční křížové cestě, které se tentokrát zúčastnilo asi 120 zájemců z řad dětí, rodičů, střední i nejstarší generace. Všichni společně rozjímali při jednotlivých zastaveních o utrpení Ježíše Krista, ale také o tom, nakolik jsme my, každý z nás, připraveni a ochotni nést svůj každodenní kříž a zda například dokážeme, jako náš Pán, rozlišit, kdy je čas mlčet a čas mluvit...

Tyto společně prožité velkopáteční chvíle připomíná i několik fotografií.