4. neděle postní - 18.3.2012 - Misijní koláč

V neděli 18. března 2012 se v naší farnosti uskutečnila charitativní akce "Misijní koláč". Smyslem Misijního koláče je pomoci lidem ve světě, kteří trpí hladem. Pomáhá každý, kdo se do této akce zapojí: ten, kdo napeče menší množství (přibližně na jeden talíř) koláčů, vdolků, perníčků apod. a přinese je v neděli do kostela; také ten, kdo si na místě napečené koláče "koupí" a tím finančně přispěje na potřeby Papežského misijního díla. Přitom kvalita a hodnota koláčů se neměří pomocí obchodních měřítek, ale jediným měřítkem je srdce lidí, kteří touto aktivitou chtějí pomoci hladovějícím na celém světě.

A tak hned po skončení nedělní mše sv. měli farníci v Telnici i Sokolnicích možnost "nakupovat" koláče, vdolečky, frgále a různé cukroví, které pro ně jiní připravili. Právě z výnosu prodeje těchto misijních koláčů podpoří farnost vrtání studní na pitnou vodu na Haiti. O tomto projektu se můžete dočíst na stránkách: www.praga-haiti.cz , případně můžete sami zaslat svůj dar na účet: 2137396359/0800.


Farnost Telnice tedy vybrala formou projektu misijního koláče tyto prostředky:

- v Telnici: 11 304 korun
- v Sokolnicích: 9 193 korun
- osobní dary lidí od lidí mimo farnost: 2 000 korun

CELKEM: 22 497 korun

Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům! 

 

 Misijní koláč v Telnici                                       Misijní koláč v Sokolnicích