Tábor telnické dívčí scholy v Rychtářově

Letos jsme na svoje letní táboření vyrazily na faru do Rychtářova u Vyškova. Téma se nám přímo nabízelo, a tak jsme týden prožívaly Olympijské hry Rychtářov 2016. Tři sportovní výpravy se sjely z roztodivných koutů světa. Zápolily spolu Mrkve z Hopkánie, Banány z ledničky a Borůvkoví jednorožci. Olympijskou vesničkou brzy vlály vlajky a zněly hymny těchto výprav.

Tak, jak byly neobvyklé názvy sportovních družstev, tak byly neobvyklé i sportovní disciplíny, které se na olympiádě objevily. Běh borkyň svázaných k sobě za ruce či za nohy, šnečí sprint, hod papírovým oštěpem, opičí dráha nebo fotbálek s brýlemi z roliček od toaleťáku, za to vše se získávaly cenné body. Naštěstí nám přálo počasí, a tak mohly být zařazeny i vodní sporty. Všechny sportovkyně prošly přísnou antidopingovou zkouškou pod vedením zkušené komisařky. Poté pak mohly svobodně sbírat olympijské kruhy do individuálního hodnocení, družstva pak body pro posun na běžecké dráze směrem ke zlatu, stříbru nebo maximálně bronzu.

Obzvláště se letos vyvedla noční hra a později i stezka odvahy lesem, na kterou dorazila skvěle vybavená strašidla z Telnice a Sokolnic. Nejmladší účastnice svou odvahou vytřely zrak i vedoucím, které do příště – co se odvahy týče – mají ještě co zlepšovat.

Všechny jsme se vrátily ověnčené medailemi a vavřínovými věnci a jen co si trošku odpočineme, začneme trénovat na příští Olympiádu…

Hana Kroutilová