Jeden den na Petrově - výlet dětí z náboženství

Ve čtvrtek 17. května 2012 ožil areál brněnské katedrály svatých Petra a Pavla a jeho blízké okolí biblickými postavami ze Starého a Nového zákona, které více než tisícovce dětí připravily nezapomenutelný JEDEN DEN NA PETROVĚ.

Diecézní katechetické centrum s pomocí zaměstnanců biskupství a mnoha dalších dobrovolníků tak již podruhé připravilo pro děti z různých farností brněnské diecéze den plný překvapení a neopakovatelných zážitků. Jeden den na Petrově se pro děti stal událostí, při níž se setkaly s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem, s generálním vikářem Jiřím Mikuláškem, navštívily brněnskou katedrálu, areál Petrova i Denisovy sady. Při hrách na různých stanovištích se potkávaly s biblickými postavami ze Starého i Nového zákona, které s chutí ztvárnili zaměstnanci brněnského biskupství.

Také ze Sokolnic, jako žlutá skupinka 6.B, jsme plnili úkoly na stanovištích. Jako první nás čekal Noe se svou manželkou (zvířata ve dvojicích). Potom mladík David s prakem, který se chystal na Goliáše. Po obědě nás vítal Zachariáš a Alžběta v sakristii (tichá pošta: "Jeho jméno je Jan"), poté Mojžíš (desatero) a Maria a Josef (placky a kostky). V Denisových sadech nás Máří Magdaléna a Marie Kleofášova vyzkoušely, zda dokážeme rozlišit vůně a u slepce Bartimaia jsme zkusili chůzi poslepu. Zakončení opět proběhlo v katedrále. Jeden den na Petrově se nám všem moc líbil.

Jiřina Chudáčková