16.9.2012 - Dožínkové slavnosti v Sokolnicích

V neděli 16. září 2012 proběhly již po druhé Dožínkové slavnosti v Sokolnicích konané u příležitosti svátku Povýšení Svatého kříže, kterému je zasvěcena zdejší zámecká kaple. Akci zorganizovalo občanské sdružení Sokolnický dům ve spolupráci s farností Telnice a Domovem pro seniory v Sokolnicích. Díky vynikajícímu počasí a věřím, že i díky dobrému jménu, kterou si tato slavnost vysloužila z loňského roku, bylo nádvoří téměř zaplněno.

Celé odpoledne začalo slavnostní mší svatou spojenou s poděkováním za úrodu. O program se postaralo více skupin. Občanské sdružení Sokolnický dům připravilo selské dožínky – předávání dožínkového věnce hospodyni a hospodáři spojené s tanečním a hudebním vystoupením. Děti ze Zatčan převedly folklórní pásmo lidových tanců a písní z Brněnska. Jamírek z Újezdu u Brna se postaral o hudební vystoupení. V programu rovněž nechyběli obyvatelé Domova pro seniory v Sokolnicích, kteří zazpívali několik lidových písniček. Některé písně doprovázel krojovaný mužský pěvecký sbor Mužáci ze Zatčan a většinu hudby obstarala cimbálová muzika Eliška.

Na nádvoří se uskutečnil lidový jarmark, na kterém si mohli lidé koupit perníky, dárkové předměty, víno, klobásy. Novinkou byl nově zavedený senior-point, který poskytuje rady seniorům v jejich životních situacích.

Akce byla uskutečněna s podporou obce Sokolnice. Vše se mohlo být uskutečněno díky nezištné práci mnoha lidí. Kolektiv kuchařů z DPS napekl koláče, mnozí dodali občerstvení, vyzdobili zámeckou kapli, zapůjčili kroje. Velký dík patří též dvojici zvukařů Janu a Janu Konzálovým z Újezdu u Brna.

Jan Mazal