Farníci sbírali finanční prostředky pro chudé země třetího světa

Telničtí a sokolničtí farníci sbírali v závěru roku 2012 a také i počátkem letošního roku finanční prostředky na pomoc potřebným v chudých zemích třetího světa. Nejdříve probíhala klasická sbírkav kostele a kapli, při níž se v Telnici i Sokolnicích vybralo celkem 11 100 korun. Tyto peníze budou použity na projekt společnosti Člověk v tísni nazvanou "Skutečný dárek", při které je možné si přímo vybírat, na jaký účel budou prostředky použity (více informací o projektu získáte zde). Farníci se rozhodli podpořit nákup těchto položek:


2x veselá koza ...................................................1 800 Kč
1x pumpa na čistou a zdravou vodu.......................4 500 Kč
3x sešity a tužky pro celkem 30 dětí....................... 600 Kč
2x tabule do školy................................................1 000 Kč
2x 20 kuřat ........................................................... 500 Kč
3x osivo celkem 300 kg........................................2 100 Kč
1x záchod.................................................................600 Kč
------------------------------------------------------------------------
Celkem..............................................................11 100 Kč

Certifikáty, které v souvislosti s poskytnotou finanční pomocí vydává společnost Člověk v tísni, jsou vyvěšeny v telnickém kostele a sokolnické kapli.

 

V neděli 10. března 2013 se ještě před kostelem v Telnici a před kaplí v Sokolnicích konala akce "Misijní koláč", při níž farníci napekli své koláče, buchty a všelijaké dobroty, které se za dobrovolnou cenu prodávaly kolemjdoucím. Při této charitativní akci bylo nasbíráno 6 650 korun v Telnici a 6 300 korun v Sokolnicích. Tyto prostředky budou použity pro potřeby Papežského misijního díla, které realizuje humanitární projekty v zemích třetího světa. Více informací o tomto projektu získáte zde.

 

Celkově tedy farníci na humanitární projekty za poslední 3 měsíce přispěli částkou 24 050 korun.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv k tomuto dobrému dílu pomohli.